Uw specialist voor personeel en organisatie

Komt u als ondernemer niet toe aan het opzetten, uitvoeren of het verbeteren van uw personeel- en organisatiebeleid? Wij bieden voor u de oplossing. Wij helpen u verder te kijken dan alleen vandaag.

Roland Slot P&O Advies

Komt u als ondernemer niet toe aan het opzetten, uitvoeren of het verbeteren van uw personeel- en organisatiebeleid? Wij bieden voor u de oplossing. Met mij bedoel ik (Roland Slot) werk samen met een aantal partners op het gebied van onder andere: ziekteverzuim, pensioenen, subsidies en designers et cetera.

Wij ontzorgen en ondersteunen u bij het oplossen van P&O vraagstukken. Wij streven naar een geïntegreerd P&O beleid dat aansluit op uw algemene beleid. Wij voeren werkzaamheden uit op diverse niveaus. Op strategisch niveau kan dit betekenen een personele planning voor de lange termijn, op tactisch niveau een functiestructuur met bijbehorende functieprofielen en op operationeel niveau het voeren en verslagleggen van personeelsgesprekken met uw medewerkers.

Wij helpen u verder te kijken dan alleen vandaag.

lees verder